Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Η αλήθεια υπάρχει η δημιουργείται?

Πρόσφατα αναρωτιόμουν αυτό στον τίτλο και προσπάθησα να δω πόσο ισχύει.Έχω ένα παράδειγμα από την κάθε πλευρά.

Παράδειγμα που υποστηρίζει ότι η αλήθεια υπάρχει και την ανακαλύπτουμε:
Με τον νόμο της βαρύτητας του Νεύτωνα.Ο Νεύτωνας ανακάλυψε το νόμο αυτό στα 20 του και του πήρε άλλα 20 χρόνια να τον αποδείξει.Τέλος πάντων ο Νεύτωνας τον απέδειξε με κάποιο τρόπο και μας έδειξε μερικά πράγματα όπως πως κινούνται οι διάφοροι πλανήτες, οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ δύο σωμάτων στον μεγάκοσμο κ.α.Εδώ το παράδειγμα δείχνει πως αυτός ο νόμος ανέκαθεν υπήρχε (εφόσον κινούνταν σε σταθερές τροχιές οι πλανήτες από την αρχή του κόσμου και οι δυνάμεις ήταν οι ίδιες πάντα μεταξύ των σωμάτων) και μετά από κάποια χρόνια ανακαλύψαμε τον μηχανισμό.Άρα εδώ πρόκειται για μία αλήθεια που ανακαλύφθηκε

Παράδειγμα που υποστηρίζει ότι η αλήθεια δημιουργείται:
Έχουμε δύο άτομα.Το Α και το Β.Τα δύο αυτά άτομα έχουν μία σχέση.Ξαφνικά το Β γνωρίζει ένα άτομο Γ και συνάπτει σχέση μαζί του.Το Α αρχικά δεν γνωρίζει για την σχέση του Β και του Γ.Ένα άλλο άτομο,το Δ,φίλος του Β και του Α αποφασίζει να πει την αλήθεια στο Α.Την λέει και το Α μαθαίνει την πικρή αλήθεια για την σχέση μεταξύ των ατόμων Β και Γ.Στο παράδειγμα αυτό φαινεται ότι η αλήθεια δημιουργήθηκε και δεν προυπήρχε.Το Β όταν είχε σχέση με το Α δεν γνώριζε το Γ,το γνώρισε στην συνέχεια και δημιουργήθηκε κάτι μεταξύ τους που το έμαθε το Α αργότερα.Αυτό που έμαθε το Α πρόκεται για μία αλήθεια μεταξύ του Β και Γ που δεν υπήρχε,αλλά δημιουργήθηκε.

Τα δύο παραδείγματα έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους ενώ μιλάνε και τα δύο για την αλήθεια.Στο πρώτο φαίνεται ότι ανακαλύφθηκε η αλήθεια,ενώ υπήρχε, ενώ στο δεύτερο ότι ανακαλύφθηκε η αλήθεια που όμως δημιουργήθηκε.Άρα τίθεται το εξής ερώτημα που τέθηκε και στην αρχή.Η αλήθεια υπάρχει ή δημιουργείται?Μήπως είναι και τα δύο απλά πρόκειται για πολλές αλήθειες?Είναι διαφορετικές οι αλήθειες μεταξύ τους?

Άς υποθέσουμε ότι υπάρχει μία αλήθεια.

Τότε άμα δεχτούμε ότι ισχύει το πρώτο(η αλήθεια υπάρχει από την αρχή του κόσμου και την ανακαλύπτουμε) τότε το πρώτο παράδειγμα έρχεται κουτί και την επιβεβαιώνει.Για να δεχτούμε όμως το δεύτερο παράδειγμα πρέπει να δεχτούμε ότι η αλήθεια για το Β και το Γ υπήρχε ανέκαθεν,από την αρχή του κόσμου,όπως και η αλήθεια για άλλα πρόσωπα.Άρα θα πρέπει να δεχτούμε ότι όλα τα πράγματα έιναι γραμμένα κάπου,και εμείς τα ανακαλύπτουμε σταδιακά.Δηλαδή αυτό που λέμε μοίρα υπάρχει,και είναι αναπόφευκτη.

Άμα δεχτούμε ότι ισχύει το δεύτερο (η αλήθεια δημιουργείται) τότε το δεύτερο παράδειγμα έρχεται κουτί.Το πρώτο όμως παράδειγμα δεν έρχεται καθόλου και δεν ξέρω πως μπορώ να το προσαρμόσω.


Συνοψίζοντας,μάλλον πρέπει να δεχτούμε (με μία πρόχειρη σκέψη) ότι οι αλήθειες είναι πολλές.Είναι διαφορετική η αλήθεια για το σύμπαν,τα πράγματα και διαφορετική η αλήθεια μεταξύ των προσώπων,για τα γεγονότα.ίσως έτσι να εξηγούνται οι αντιφάσεις

Αυτά είχα να πω εγώ.Όποιος έχει μία άποψη πάνω στο θέμα μπορεί ευχαρίστως να την αναλύσει